دسته بندیها
عدالت آموزشی
خبر
مهارت معلمی
آموزش الکترونیک
کلمات کلیدی
آموزش الکترونیک
ارتقا معلم
توانمندسازی معلم
یادگیری دانش آموز
فیلم آموزشی
مهارتـ_علمی
خجالتی
کمرویی
مهارتـ_معلمی
آموزش
الکترونیک
آموزش_الکترونیک
کودک
صبر
آموزش الکترونیکی
E-Learning
رایاد

آموزش الکترونیکی در مدارس

امروز با پیدایش آموزش الکترونیکی یا ال ام اس، تصورات قبلی در زمینه نیاز به امکانات فیزیکی بسیار برای امر آموزش و یادگیری در سطح عمومی و آموزش عالی متحول و دگرگون شده است اکنون با به صحنه آمدن مراکز آموزش الکترونیکی، امکان یادگیری در هر زمینه‌ای، برای هر فردی و در هر زمان و مکانی به صورت مادام‌العمر

رایاد

چگونه صبر کردن را به کودک آموزش دهیم؟

صبر از مفاهیمی است که نقشی بسیار مثبتی در زندگی انسان و حفظ سلامت روانی او دارد. صبر به معنی مقاومت در برابر سختی‌ها و از دست ندادن تاب و قرار است.

رایاد

آموزش هوشمند در مدارس هوشمند

فقط هنگامی که مدارس مکان پیشرفت کودکان باشد، به محلی برای پیشرفت مدیران و کادر آموزشی تبدیل می شود

رایاد

با كودكان خجالتى و كمرو چگونه برخورد كنيم؟

با دانش آموزي كه به سادگي با سايرين ارتباط برقرار نميكند و به قول معروف خجالتي است، چگونه رفتار كنيم؟ قبل از هر اقدامي، پاسخگويي به چند سؤال مي تواند راهگشا باشد. رفتار دانش آموز را مشاهده كنيم و ببينيم آيا او هميشه كناره گير است يا فقط بعضي اوقات؟

رایاد

کاربرد نرم افزارهای چندرسانه ای در آموزش ابتدایی

تغییرات وســیع در زمینه ي اســتفاده از فناوری ها و تکنولوژی آموزشی، به ويژه در بُعد رســانه ای، مدیران آموزشی را واداشته است که با اســتفاده از رسانه های آموزشی و تکنولوژی، یادگیری را تســهیل كنند و اين دستاوردها را جایگزین تدریس سنتی کلاس درس خود کنند