در این قسمت شما می توانید بخش های تحت پوشش بنیاد برکت را جهت دریافت تخفیف 80% مناطق کمتر برخوردار مشاهده نمایید.جهت استعلام می بایست استان و شهرستان را انتخاب نمایید تا بخش های تحت پوشش بنیاد برکت را مشاهده کنید :

لیست مناطق تحت پوشش در استان/شهرستان :