مجموعه فیلم های کوتاه آموزشی علوم ابتدایی رایاد

مجموعه فیلم های کوتاه آموزشی علوم ابتدایی

شرکت: فیلم آموز برند: فندق

این مجموعه برای نخستین بار و با بیش از ۳۰۰ فیلم کوتاه ۱ تا ۵ دقیقه ای، بر اساس همه مفاهیم موجود در کتاب های درسی علوم ابتدایی در قالب ۴ دی وی دی آماده شده است.

تخفیف
رایاد

پایه تحصیلی: اول دوم سوم چهارم پنجم ششم

دسته بندی: آموزش دروس

قیمت اصلی: 85,000 تومان

قیمت برای مناطق کمتر برخوردار: 8,500 تومان

مجموعه فیلم های آموزشی علوم ابتدایی تا کنون به صورت فیلم هایی کامل و یا عناوینی مشخص، با بر اساس مفاهیم موجود مثل مجموعه بدن انسان و یا بر اساس هر درس کتاب مثل مجموعه های علوم اول تا ششم ابتدایی ارائه می شد.

این مجموعه برای نخستین بار و با بیش از ۳۰۰ فیلم کوتاه ۱ تا ۵ دقیقه ای، بر اساس همه مفاهیم موجود در کتاب های درسی علوم ابتدایی در قالب ۴ دی وی دی آماده شده است.

در این مجموعه برای هر یک از مفاهیم کتاب های علوم دوره ابتدایی، چند فیلم کوتاه آموزشی با کیفیت و استاندارد آماده شده است.


بعد از خرید، محصول در اسرع وقت (۷۲ ساعت) به طور رایگان برای شما ارسال میگردد.