بسته ریاضی حکمت بازار رایاد

بسته ریاضی حکمت بازار

شرکت: حکمت بازار برند: حکمت بازار

دراین بسته با اهداف و رویکرد و فرایند و بسترهای یادگیری ریاضی در مدرسه حکمت آشنا می شوید. علاوه بر این، با مبانی نظری ریاضی نیز آشنا خواهید شد.

20% تخفیف
رایاد

قیمت اصلی: 55,000 تومان

قیمت پس از 20% تخفیف : 44,000 تومان


دراین بسته با اهداف و رویکرد و فرایند و بسترهای یادگیری ریاضی در مدرسه حکمت آشنا می شوید. علاوه بر این، با مبانی نظری ریاضی نیز آشنا خواهید شد.

كُلِّ جهان ؛ مناظر رياضي و منطق است كه با زنجيره اي نامتناهي از برهان و دليل تا واجب الوجود ادامه دارد و رياضي و ماهيت آن به خداوند جهان ختم مي شود و اوست كه ظرائف را خلق كرد و محاسباتي بي بديل را آفريد و حتي نگاه هاي جديد را بوجود آورد. كسي نيست كه خود را از سرپنجه هاي ظريف و محكم رياضي در جهان خارج بداند ؛ همگان از لطف و عنايت رياضيات تا حدّ وافي و كافي برخوردارند و همانند ماهي شناور در بَحر بيكران رياضي بسر مي برند و پرداختن به آب حيات اين بَحر بيكران و در حقيقت همان رسيدن در مسير خدا با ريسمان محكم استدلال و منطق است.

در مدرسه حکمت مربی تلاش می کند که همگان رياضي را دوست داشته باشند و پيگير موضوعات يا موضوعي خاص باشند . دانش آموز به سطح مورد انتظار از تفكر منطقي و استدلالي در حوزه ي سنّي خودشان دركوتاه مدّت برسند و دانش آموز به سمت و سويي كه رويدادها و مشاهدات و شنيده ها را مورد تجزيه و تحليل قرار می دهد و در دراز مدت نتیجه گیری کند برسند.

مشاهده محتوای بسته:

  • بسته آموزشی
    • معرفی اجمالی بسته ریاضی.pptx


بعد از خرید، محصول در اسرع وقت (۷۲ ساعت) به طور رایگان برای شما ارسال میگردد.