بسته روش پروژه محور رایاد

بسته روش پروژه محور

شرکت: حکمت بازار برند: حکمت بازار

یادگیری پروژه محور شکلی از یادگیری موقعیتی و مبتنی بر دیدگاه سازنده گرایی است که تاکیدش بر ساخت دانش و دستیابی به درک و فهمی فعال و پویا از رهگذر فعالیت های عملی و ذهنی در زمینه های واقعی می باشد.

20% تخفیف
رایاد

قیمت اصلی: 55,000 تومان

قیمت پس از 20% تخفیف : 44,000 تومان


یادگیری پروژه محور شکلی از یادگیری موقعیتی و مبتنی بر دیدگاه سازنده گرایی است که تاکیدش بر ساخت دانش و دستیابی به درک و فهمی فعال و پویا از رهگذر فعالیت های عملی و ذهنی در زمینه های واقعی می باشد.

یادگیری پروژه محور یکی از سازوکارهای تدریس در مدرسه حکمت محسوب می شود. مربیان با بهره گیری از این روش به یادگیرندگان اجازه می دهند که از طریق انجام دادن(doing)، ایده های نو را به کار گیرند و مسائل را حل نمایند. در فرایند انجام چنین کنشی، یادگیرندگان در فعالیت های زندگی واقعی مشابه آنچه دانشمندان متخصص و حرفه ای عمل می کنند، درگیر می شوند.

مطالب مطرح شده در این بسته، می‌تواند به شما کمک کند تا با چرایی، مبانی و روش تدریس پروژه محور و نمونه های کاربردی آن در مدرسه حکمت و سایر مدارس آشنا شوید.

مشاهده محتوای بسته:

  • بسته آموزشی
    • معرفی اجمالی بسته-روش پروژه محور.pptx


بعد از خرید، محصول در اسرع وقت (۷۲ ساعت) به طور رایگان برای شما ارسال میگردد.