بسته اصل شاگردی نزد استاد رایاد

بسته اصل شاگردی نزد استاد

شرکت: حکمت بازار برند: حکمت بازار

در این دوره قرار نیست یک درس خاص تدریس شود. هر مدرسه ممکن است دوره اش با مدرسه دیگر فرق داشته باشد. از اساتید متفاوت استفاده کند. اما یک وجه مشترک بین همه هست و آن استاد و شاگردی است.

20% تخفیف
رایاد

قیمت اصلی: 40,000 تومان

قیمت پس از 20% تخفیف : 32,000 تومان


در خلال زندگی شاگردان همراه استاد یا مربی، استاد با رهنمودهائی که به شاگردان می دهد، بسترهائی که فراهم می کند، کارهائی که شاگرد را در آن درگیر می کند، و زمانی که شاگرد با فراهم شدن زمینه درونی در او نیاز به تعلیم مستقیمی نیز دارد، تعلیماتی نیز به او می دهد، یادگیری خودانگیخته ای را در شاگردان رقم می زند.

مربی تنظیم تمام برنامه و فعالیتهای شاگردان را مرحله به مرحله به همراه خود آنها انجام داده، و آنها را در مسیر رشد رهبری می کند.

در این دوره قرار نیست یک درس خاص تدریس شود. هر مدرسه ممکن است دوره اش با مدرسه دیگر فرق داشته باشد. از اساتید متفاوت استفاده کند. اما یک وجه مشترک بین همه هست و آن استاد و شاگردی است.

حالا ما می خواهیم یک رجعتی البته به یک پله بالاتر از آنچه قبلا بوده بکنیم. و چون همه مدارس در دام نظام ارزیابی فرمال و بودجه بندی نظام رسمی گرفتارند، در این دوره می خواهیم با هم فکری و هم کاری هم، مدلی را پیدا و اجرا کنیم که مربی ها این یک توان کلیدی را یاد بگیرند، و در تربیت خود بکار ببرند، بقیه اش که در دیدگاههای مختلف به شکل مختلفی نمود پیدا کرده، به نظر حاشیه است.

مشاهده محتوای بسته:

  • بسته آموزشی
    • معرفی اجمالی بسته اصل شاگرد نزد استاد.pptx


بعد از خرید، محصول در اسرع وقت (۷۲ ساعت) به طور رایگان برای شما ارسال میگردد.