بسته جشن ها حکمت بازار رایاد

بسته جشن ها حکمت بازار

شرکت: حکمت بازار برند: حکمت بازار

در این بسته نمونه هایی از جشن ها در مدرسه حکمت( جشن های فصلی و مناسبتی و فرایند جشن ها) و نمونه هایی از جشن ها در مدارس دیگر می پردازد.

20% تخفیف
رایاد

قیمت اصلی: 50,000 تومان

قیمت پس از 20% تخفیف : 40,000 تومان


در این بسته نمونه هایی از جشن ها در مدرسه حکمت( جشن های فصلی و مناسبتی و فرایند جشن ها) و نمونه هایی از جشن ها در مدارس دیگر می پردازد.

منظور از جشن ها در مدرسه حکمت دو جشن فصلی پاییزه و بهاره و جشن های موردی مثل جشن قرآن و جشن ماهی و… می باشد که در مدرسه برگزار می گردد؛البته قبلا سه جشن فصلی جشن بهاره و پاییزه و زمستانه برگزار میشد اما در حال حاضر به جای جشن زمستانه، نمایشگاه زمستانه از دست ساخته های بچه ها برگزار می گردد.

تمام مراسمات جشن ها توسط شاگردان مدیریت و اجرا می شود، و همتاکید می شود که همه شاگردان باید در مراسم طبق برنامه اجرا داشته باشند.

برگزاری جشن ها توسط دانش آموزان باعث می شود که بسیاری از خصوصیات فردی بچه ها در فرایند قبل و حین و بعد این جشن ها ارتقا پیدا کند.

مشاهده محتوای بسته:

  • بسته آموزشی
    • معرفی اجمالی بسته جشن.pptx
    • جشن ها و مراسم فصلی.docx


بعد از خرید، محصول در اسرع وقت (۷۲ ساعت) به طور رایگان برای شما ارسال میگردد.