بسته گواهينامه ها رایاد

بسته گواهينامه ها

شرکت: حکمت بازار برند: حکمت بازار

گواهینامه های یادگیری، گواهینامه های شفاف، مشخص و کاربردی هستند که از یک سو با هدف ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان، و از سوی دیگر برای سنجش پیشرفت و استعدادیابی دانش آموزان صادر می گردد.

20% تخفیف
رایاد

قیمت اصلی: 60,000 تومان

قیمت پس از 20% تخفیف : 48,000 تومان


گواهینامه های یادگیری، گواهینامه های شفاف، مشخص و کاربردی هستند که از یک سو با هدف ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان، و از سوی دیگر برای سنجش پیشرفت و استعدادیابی دانش آموزان صادر می گردد.

گواهینامه میتواند فضایی را فراهم کند که هر دانش آموز با توجه به استعداد، علاقه و توان خود، در زمینه های مختلفی در مدرسه به صورت خودانگیخته به تلاش بپردازد.

در مدرسه حکمت انواع گواهینامه وجود دارد. مربی میتواند از دریافت گواهینامه های مرتبط با دروس رسمی استفاده نموده، و دانش آموزانی که دارای دارای گواهینامه مشخصی باشند که حوزه ای از کتاب درسی را پوشش می دهدپف از امتحان آن حوزه یا برخی فعالیتهای مرتبط با آن حوزه معاف کرده و کارهای دیگری در سطوح و عمق بیشتر را به آنها واگذار نماید.

مشاهده محتوای بسته:

  • بسته آموزشی
    • معرفی اجمالی بسته گواهینامه.pptx


بعد از خرید، محصول در اسرع وقت (۷۲ ساعت) به طور رایگان برای شما ارسال میگردد.