بسته ابعاد ارزيابی در مدرسه حكمت رایاد

بسته ابعاد ارزيابی در مدرسه حكمت

شرکت: حکمت بازار برند: حکمت بازار

از نظر لغوي واژه ارزيابي به معني تعيين ارزش چيزي است . تعداد تمرين را كمتر كرديم، اما مفهومي كار كردن را بيشتر كرديم. با ملموس كردن موضوع و درگير كردن بچه در واقعيت هاي محيط. كيفيت انتظار را بالاببريم تا كميت انتظارها و كارهائي كه بايد براي ارزيابي ارتقاء‌ بيابد.

20% تخفیف
رایاد

قیمت اصلی: 50,000 تومان

قیمت پس از 20% تخفیف : 40,000 تومان


از نظر لغوي واژه ارزيابي به معني تعيين ارزش چيزي است . (معين ۱۳۷۱ ، ۱۹۹ )

تعداد تمرين را كمتر كرديم، اما مفهومي كار كردن را بيشتر كرديم. با ملموس كردن موضوع و درگير كردن بچه در واقعيت هاي محيط.

كيفيت انتظار را بالاببريم تا كميت انتظارها و كارهائي كه بايد براي ارزيابي ارتقاء‌ بيابد.

در این بسته به ارزیابی،ایعاد ارزیابی در مدرسه حکمت پرداخته می شود.

سوالهاي مفهومي كه دامنه زيادي داشته باشد،‌ مطرح مي شود.

مشاهده محتوای بسته:

  • بسته آموزشی
    • معرفی اجمالی بسته.pptx


بعد از خرید، محصول در اسرع وقت (۷۲ ساعت) به طور رایگان برای شما ارسال میگردد.