بسته دوره های آمادگی اوليه و انتهايی و سنجش ها رایاد

بسته دوره های آمادگی اوليه و انتهايی و سنجش ها

شرکت: حکمت بازار برند: حکمت بازار

در این بسته این سه نوع ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته و همچنین توضیحاتی درمورد دوره های آمادگی اولیه و انتهایی و سنجش ها داده شده است.

20% تخفیف
رایاد

قیمت اصلی: 50,000 تومان

قیمت پس از 20% تخفیف : 40,000 تومان


در این بسته این سه نوع ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته و همچنین توضیحاتی درمورد دوره های آمادگی اولیه و انتهایی و سنجش ها داده شده است.

ارزشیابی تشخیصی به معلم امکان می دهد تا مطالب درسی و روشهای آموزش را با سطح آموخته های پیشین و نیازهای دانش آموزان تطبیق دهد و تجارب یادگیری مناسب را برایشان فراهم سازد.

ارزیابی میانی می باشد که مرحله به مرحله است و جهت بررسی میزان پیشرفت شاگردان در نظر گرفته شده است.

ارزشیابی نهایی است که جهت سنجش پایانی به منظور تعیین وضعیت آموزشی شاگرد می باشد و در پايان هر دورهٔ آموزشي، لازم است ارزشيابى جامعى از ميزان آموخته‌هاى شاگردان به عمل آيد.

مشاهده محتوای بسته:

  • بسته آموزشی
    • معرفی اجمالی بسته.pptx
    • دوره آمادگی، عمومی، بازخوانی و آزمون.docx


بعد از خرید، محصول در اسرع وقت (۷۲ ساعت) به طور رایگان برای شما ارسال میگردد.