بسته تعامل رويكرد مونته سوری با رويكرد حكمت رایاد

بسته تعامل رويكرد مونته سوری با رويكرد حكمت

شرکت: حکمت بازار برند: حکمت بازار

مونته سوری بر این باور بود که فعالیتهای کودک باید با توجه به علائق و سلیقه کودک باشد و نه مربی آموزش کودکان روندی فعال دارد، نه انفعالی و کودک، خود می آموزد وانتخاب فعالیت ها با کودک است و کودک بر حسب نیاز می تواند بارها و بارها آن را تکرار کند.

20% تخفیف
رایاد

قیمت اصلی: 40,000 تومان

قیمت پس از 20% تخفیف : 32,000 تومان


در این بسته به بررسی مونته سوری،روش مونته سوری،آموزش مونته سوری و….

مونته سوری بر این باور بود که فعالیتهای کودک باید با توجه به علائق و سلیقه کودک باشد و نه مربی آموزش کودکان روندی فعال دارد، نه انفعالی و کودک، خود می آموزد وانتخاب فعالیت ها با کودک است و کودک بر حسب نیاز می تواند بارها و بارها آن را تکرار کند.

مونته سوری معتقد بود معرفی این نظام تازه به آموزش و پرورش، کوششی است برای پیوند خانه و مدرسه. او فعالیت های مدرسه اش را بر اساس فعالیت های خانه طرح ریزی کرد. در روش آموزشی مونته سوری، آموزش اتوماتیک یا خودآموزی اصل مهمی است. در این روش فعالیت ها و مواد آموزشی به گونه ای سازمان داده و طرح ریزی شده بود که کودکان در هنگام نظارت آموزگار به خود آموزش می دادند.

مشاهده محتوای بسته:

  • بسته آموزشی
    • ۴-بزرگان تعلیم و تربیت و مونته سوری.docx
    • ۱-کليپ مونته سوري.mp4
    • معرفی اجمالی بسته.pptx
    • ۳-واحد کارهای مونته سوری برای کودکان پیش دبستانی.docx


بعد از خرید، محصول در اسرع وقت (۷۲ ساعت) به طور رایگان برای شما ارسال میگردد.