مجموعه فیلم های آموزشی علوم ابتدایی رایاد

مجموعه فیلم های آموزشی علوم ابتدایی

شرکت: فیلم آموز برند: فندق

این مجموعه در قالب 3 دی وی دی مفاهیم فیزیک، شیمی، زمین شناسی و آزمایش های علوم دوره ابتدایی را در بر می گیرد.

20% تخفیف
رایاد

قیمت اصلی: 70,000 تومان

قیمت پس از 20% تخفیف : 56,000 تومان


این مجموعه در قالب 3 دی وی دی مفاهیم فیزیک، شیمی، زمین شناسی و آزمایش های علوم دوره ابتدایی را در بر می گیرد. مجموعه آموزشی علوم ابتدایی در تمام مراحل تولید از نظر مولفین کتاب های درسی،کارشناسان و برنامه ریزان آموزشی سود برده و موفق به تاییدیه از آموزش و پرورش نیز شده است.بعد از خرید، محصول در اسرع وقت (۷۲ ساعت) به طور رایگان برای شما ارسال میگردد.