ميشا و كوشا دوم دبستان رایاد

ميشا و كوشا دوم دبستان

شرکت: میشا و کوشا برند: میشا و کوشا

آموزش دروس فارسي ، رياضي ، علوم ، قرآن و هديه هاي آسمان

تخفیف
رایاد

پایه تحصیلی: دوم

دسته بندی: آموزش دروس

قیمت اصلی: 33,000 تومان

قیمت برای مناطق کمتر برخوردار: 3,300 تومان

اين نرم افزار مطابق با سرفصل هاي آموزشي آموزش و پرورش و بر اساس اهداف آموزشي آن سازمان محترم زير نظر گروه كارشناسان مجرب به توليد رسيده است.

مطابق با آخرين تغييرات كتاب در سال تحصيلي ۱۳۹۶-۱۳۹۵ مي باشد كه ديگر امكانات آن به اختصار در زير توضيح داده مي شود: -آموزش دروس فارسي ، رياضي ، علوم ، قرآن و هديه هاي آسمان

 • امكان ديكته گويي به تفكيك دروس

 • داراي آزمايشگاه هاي مجازي

 • آموزش مفاهيم علوم با انيميشن هاي متنوع

 • ۲۵۶ بازي آموزشي منطبق بر تمرين هاي كتاب درسي

 • ۲۰۴ بخش آموزشي شامل فيلم ، انيميشن و آزمايشگاه مجازي

 • استفاده از فلش كارت جهت تفهيم بهتر مطالب درسي

 • آشنايي دانش آموز با راهبردهاي حل مسئله هاي رياضي

 • ارزشيابي كيفي – توصيفي دانش آموز پس از پايان هر درس

 • داراي تخته هوشمند

 • حل تمرين توسط دانش آموز و تصحيح آن به وسيله ي نرم افزار

 • راهنمايي مرحله به مرحله جهت حل مساله هاي رياضي

 • به همراه ترانه هاي شاد و جذاب كتاب فارسي

 • انيميشن هاي بدنستان جهت آشنايي دانش آموز با بدن انسان

 • به همراه بازي هاي متنوع آموزشي و هدفدار

پروانه انتشار : ۰۵۴۵۱۲-۰۲۸۴۱-۸ از وزارت ارشاد


بعد از خرید،محصول در اسرع وقت (۷۲ ساعت) به طور رایگان برای شما ارسال میگردد.