ميشا و كوشا پنجم دبستان رایاد

ميشا و كوشا پنجم دبستان

شرکت: میشا و کوشا برند: میشا و کوشا

آموزش دروس فارسي ، رياضي ، علوم ، قرآن ، اجتماعي و هديه هاي آسمان

20% تخفیف
رایاد

پایه تحصیلی: پنجم

دسته بندی: نرم افزارهای آموزشی

قیمت اصلی: 50,000 تومان

قیمت پس از 20% تخفیف : 40,000 تومان


اين نرم افزار مطابق با سرفصل هاي آموزشي آموزش و پرورش و بر اساس اهداف آموزشي آن سازمان محترم زير نظر گروه كارشناسان مجرب به توليد رسيده است.

مطابق با آخرين تغييرات كتاب در سال تحصيلي ۱۳۹۶-۱۳۹۵ مي باشد كه ديگر امكانات آن به اختصار در زير توضيح داده مي شود:

 • آموزش دروس فارسي ، رياضي ، علوم ، قرآن، اجتماعي و هديه هاي آسمان

 • داراي آزمايشگاه هاي مجازي

 • آموزش مفاهيم علوم با انيميشن هاي متنوع

 • ۲۵۶ بازي آموزشي منطبق بر تمرين هاي كتاب درسي

 • ۲۰۴ بخش آموزشي شامل فيلم ، انيميشن و آزمايشگاه مجازي

 • استفاده از فلش كارت جهت تفهيم بهتر مطالب درسي

 • آشنايي دانش آموز با راهبردهاي حل مسئله هاي رياضي

 • ارزشيابي كيفي – توصيفي دانش آموز پس از پايان هر درس

 • داراي تخته هوشمند

 • حل تمرين توسط دانش آموز و تصحيح آن به وسيله ي نرم افزار

 • راهنمايي مرحله به مرحله جهت حل مساله هاي رياضي

 • انيميشن هاي بدنستان جهت آشنايي دانش آموز با بدن انسان

 • به همراه بازي هاي متنوع آموزشي و هدفدار

پروانه انتشار : ۰۵۴۸۶۲-۰۲۸۴۱-۸ از وزارت ارشادبعد از خرید،محصول در اسرع وقت (۷۲ ساعت) به طور رایگان برای شما ارسال میگردد.