مدیریت استرس رایاد

مدیریت استرس

شرکت: آدم آکادمی برند: آدم آکادمی

شناخت انواع استرس و واکنشهای بدن به آن، درک مفهوم استرس، نسبی بودن و مراحل آن، مهارت تشخیص استرس از اضطراب

تخفیف
رایاد

قیمت اصلی: 30,000 تومان

قیمت برای مناطق کمتر برخوردار: 3,000 تومان


برنامه آموزشی

 1. فصل اول : مفهوم استرس

  آنچه در این فصل خواهید آموخت:شناخت انواع استرس و واکنشهای بدن به آن، درک مفهوم استرس، نسبی بودن و مراحل آن، مهارت تشخیص استرس از اضطراب

  1. درس 1: مرور مباحث دوره - 07 دقیقه

  2. درس 2: مفهوم استرس - 09 دقیقه

  3. درس 3: مراحل ایجاد استرس - 12 دقیقه

  4. درس 4 ، پاسخ استرس - 06 دقیقه

 2. فصل دوم: علائم استرس

  آنچه در این فصل خواهیم آموخت عبارت است از، شناخت مراحل و علائم استرس، توجه به مفید و لازم بودن استرس و توان شناخت استرس از روی علایم آن

  1. درس 1 ، ضرورت درمان استرس 1

  2. درس 2 ، ضرورت درمان استرس 2

  3. درس 3 ، علائم استرس 2

 3. فصل سوم: عوامل استرس

  1. درس 1 ، علل ایجاد استرس

  2. درس 2 ، عوامل استرس 1

  3. درس 3 ، عوامل استرس 2

  4. درس 4 ، عوامل استرس 3

 4. فصل چهارم

  1. درس 1: تکنیکهای تطابق با استرس 1

  2. درس 2: تکنیکهای تطابق با استرس 2

  3. درس 3: تکنیکهای تطابق با استرس 3

  4. درس 4: تکنیکهای تطابق با استرس 4

  5. درس 5: تکنیکهای تطابق با استرس 5

  6. درس 6: تکنیکهای تطابق با استرس 6


مدرس: سید خلیل سیدزادهمحتوای مورد نظر خود را انتخاب نموده و از طریق سایت رایاد با ۹۰درصد تخفیف آن را خریداری نمایید.

بعد از خرید محتوای مورد نظر،کد شارژ محتوای مدنظر را دریافت نمایید(در قسمت محصولات آنلاین،در پروفایلش شما نمایش داده میشود)

سپس وارد سایت آکادمی آدم شده و ثبت نام نمایید.

محتوای خریداری شده خود را در سایت آکادمی آدم پیدا کرده،وارد مراحل خرید شده و در مرحله صورت حساب کد تخفیف خود را وارد نمایید تا دوره برای شما فعال شود.

دیگر میتوانید به راحتی هرچه بخواهید از این محتوا استفاده نمایید.

همچنین کد شارژ خریداری شده در قسمت پروفایل شما در سایت رایاد ثبت شده است.