کمان آکادمی

کمان آکادمی


کمان آکادمی در سال ۱۳۹۲ باهدف برقراری دموکراسی کامل آموزشی برای همه فارسی‌زبانان سراسر دنیا، اقدام به تولید جامع‌ترین سامانه آموزشی کشور نمود و در سال ۹۵ پس از ارزیابی‌های نهاد ریاست جمهوری به “شرکت دانش‌بنیان” تبدیل شد و در حال حاضر با ۵۱ پرسنل در حال فعالیت می‌باشد. آکادمی کمان کوشش کرده مجرب‌ترین و خوش‌فکرترین نیروها را در حوزه نرم‌افزار و آموزش را در یک مجموعه و با یک هدف کنار هم قرار دهد.

20% تخفیف
rayad

فروش فصل به فصل

مناطق محروم : 0
20% تخفیف
rayad

فروش فصل به فصل

مناطق محروم : 0
20% تخفیف
rayad

فروش فصل به فصل

مناطق محروم : 0
20% تخفیف
rayad

فروش فصل به فصل

مناطق محروم : 0
20% تخفیف
rayad

فروش فصل به فصل

مناطق محروم : 0
20% تخفیف
rayad

فروش فصل به فصل

مناطق محروم : 0
20% تخفیف
rayad

فروش فصل به فصل

مناطق محروم : 0
20% تخفیف
rayad

فروش فصل به فصل

مناطق محروم : 0
20% تخفیف
rayad

فروش فصل به فصل

مناطق محروم : 0
20% تخفیف
rayad

فروش فصل به فصل

مناطق محروم : 0
20% تخفیف
rayad

فروش فصل به فصل

مناطق محروم : 0
20% تخفیف
rayad

فروش فصل به فصل

مناطق محروم : 0